Aktualności

2022.06.17
Już pod koniec 2023 r. w ACK Cyfronet AGH, zostanie zainstalowany nowy superkomputer o mocy kilkukrotnie przekraczającej najszybszy obecnie polski system, Athenę. Polska została wytypowana jako jeden z pięciu krajów, w których staną światowej klasy maszyny budujące europejską infrastrukturę. Więcej informacji...

2022-06-01
ACK Cyfronet AGH wspólnie z inicjatywami: Narodowe Centrum Kompetencji HPC oraz Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla Euro HPC - Euro HPC PL był wystawcą w czasie targów superkomputerowych ISC High Performance w Hamburgu. Więcej informacji...

2022-03-28
Artykuł prasowy "Medycyna spersonalizowana i komputery dużej mocy obliczeniowej"

2021-12-10
Spotkanie robocze projektu

2021-10-04 - 2021-10-06
EuroHPC PL HPC technology workshop

2021-04-27
Kick-off projektu

2021-02-05
Spotkanie startowe projektu

2021-01-01
Oficjalne rozpoczęcie projektu

2020-12-30
Podpisanie umowy umożliwiającej realizację projektu EuroHPC PL