Aktualności

2023.12.07-08
Konferencja projektu odbyła się w dniach 7-8 grudnia 2023 w Sali Wystawowej Auditorium Maximum UJ w Krakowie i zgromadziła ok. 130 osób. Dwudniowy program konferencji obejmował: 1) przedstawienie osiągnięć wypracowanych w ramach każdego zadania oraz ogólnych osiągnięć projektu, 2) prezentację zasobów sprzętowych (superkomputery i akceleratory) oraz niematerialnych (procedury, oprogramowanie) wytworzonych w projekcie, 3) prezentację zasobów kwantowych udostępnionych dzięki projektowi, 4) przedstawienie możliwości wykorzystania zbudowanej infrastruktury na rzecz nauki i gospodarki, 5) przedstawienie infrastruktury LUMI oraz LUMI-Q oraz ich integracji z infrastrukturą EuroHPC PL, 6) prezentacje dostawców technologii wykorzystanych w projekcie (zdjęcie 1, zdjęcie 2, zdjęcie 3, zdjęcie 4, zdjęcie 5).

2023.11.29
Artykuł prasowy "Superkomputery dla gospodarki" w sekcji Rzecz o Innowacjach (skan), magazyn Forbes (12/2023), grudzień 2023, opublikowany również online w dniu 29.11.2023, na stronie internetowej magazynu: link do publikacji; zrzut ekranu.

2023.10.25
Zespół projektu EuroHPC PL laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2023. Więcej informacji...

2023.10.20
Artykuł prasowy "Infrastruktura z najszybszym komputerem w Polsce" (zdjęcie_1, zdjęcie_2) opublikowany w Magazynie Puls Biznesu, nr 201 (6458), 20-22 października 2023, s. 12. oraz na stronie internetowej magazynu, zrzut ekranu.

2023.10.10
Konferencja podsumowująca projekt "Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC - EuroHPC PL" odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2023 w Sali Wystawowej Auditorium Maximum UJ w Krakowie. Więcej informacji...

2023.10.09
Artykuł prasowy "Projekt Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC – EuroHPC PL" opublikowany na stronie Forum Inteligentnego Rozwoju, URL: www.irforum.pl (https://irforum.pl/projekt-narodowa-infrastruktura-superkomputerowa-dla-eurohpc-eurohpc-pl/, zrzut ekranu) oraz w portalu "Rzecz o innowacjach", URL: www.rzeczo.pl (https://rzeczo.pl/projekt-narodowa-infrastruktura-superkomputerowa-dla-eurohpc-eurohpc-pl/, zrzut ekranu).

2023.06.07
ACK Cyfronet AGH wspólnie z inicjatywami: Narodowe Centrum Kompetencji HPC oraz Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla Euro HPC - Euro HPC PL był wystawcą w czasie targów superkomputerowych ISC High Performance w Hamburgu (zdjęcie 1, zdjęcie 2, zdjęcie 3).

2023.03.27
Prezentacja planszy wystawowej nt. Projektu w dniach 27.03-27.04.2023 przed Biblioteką Główną AGH w Krakowie, w ramach wystawy związanej z obchodami 50-lecia ACK Cyfronet AGH (zdjęcie 1, zdjęcie 2).

2023.03.21
Prezentacja planszy wystawowej nt. Projektu w dniach 20-27.03.2023 w holu budynku A0 AGH w Krakowie, w ramach wystawy związanej z obchodami 50-lecia ACK Cyfronet AGH (zdjęcie 1, zdjęcie 2).

2022.12.14
Materiał informacyjno-promocyjny: "POIR. Cyfrowa infrastruktura badawcza w Polsce". Sekcja: Nowoczesna infrastruktura obliczeniowa. Tygodnik POLITYKA, nr 51 (3394), 14.12-19.12.2022.

2022.10.04
Została przygotowana plansza wystawowa nt. Projektu. Jej prezentacja miała miejsce w dniu 4 października 2022 r. w Centrum Danych Podole ACK Cyfronet AGH w Krakowie, podczas uroczystej inauguracji pracy Atheny – obecnie najszybszego superkomputera w Polsce. Więcej informacji...

2022.06.17
Już pod koniec 2023 r. w ACK Cyfronet AGH, zostanie zainstalowany nowy superkomputer o mocy kilkukrotnie przekraczającej najszybszy obecnie polski system, Athenę. Polska została wytypowana jako jeden z pięciu krajów, w których staną światowej klasy maszyny budujące europejską infrastrukturę. Więcej informacji...

2022-06-01
ACK Cyfronet AGH wspólnie z inicjatywami: Narodowe Centrum Kompetencji HPC oraz Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla Euro HPC - Euro HPC PL był wystawcą w czasie targów superkomputerowych ISC High Performance w Hamburgu. Więcej informacji...

2022-03-28
Artykuł prasowy "Medycyna spersonalizowana i komputery dużej mocy obliczeniowej"

2021-12-10
Spotkanie robocze projektu

2021-10-04 - 2021-10-06
EuroHPC PL HPC technology workshop

2021-04-27
Kick-off projektu

2021-02-05
Spotkanie startowe projektu

2021-01-01
Oficjalne rozpoczęcie projektu

2020-12-30
Podpisanie umowy umożliwiającej realizację projektu EuroHPC PL