Kick-off projektu

2021-04-27

Spotkanie odbyło się w formie kilkugodzinnej telekonferencji. Agenda obejmowała m.in. następujące zagadnienia:
1) Wprowadzenie do projektu
2) Główne cele projektu i jego umiejscowienie w ekosystemie EuroHPC JU
3) Harmonogram zakupów środków trwałych
4) Spotkanie Biura Projektu
5) Prezentacje głównych założeń poszczególnych Laboratoriów
6) Omówienie spraw organizacyjno-porządkowych

Powrót do Aktualności