Spotkanie startowe projektu

2021-02-05

Spotkanie odbyło się w formie dwugodzinnej telekonferencji. Agenda obejmowała m.in. następujące zagadnienia:
1) Wprowadzenie do projektu
2) Kamienie milowe projektu
3) Kalendarz spotkań z partnerami
4) Przegląd Laboratoriów
5) Zagadnienia administracyjno-finansowe
6) Przyszłe spotkania

Powrót do Aktualności