Spotkanie robocze projektu

2021-12-10

Spotkanie odbyło się w formie kilkugodzinnej telekonferencji. Agenda obejmowała m.in. następujące zagadnienia:
1) Kwestia licencji oprogramowania
2) Wymagania w zakresie kamieni milowych i ich terminarz
3) Spotkanie Biura Projektu
4) Prezentacje stanu prac poszczególnych Laboratoriów
5) Warsztaty z producentami sprzętu superkomputerowego - podsumowanie

Powrót do Aktualności