Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC

Placeholder Picture

Konferencja projektu EuroHPC PL

Konferencja projektu

Konferencja podsumowująca projekt "Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC - EuroHPC PL" odbyła się w dniach 7-8 grudnia 2023 w Sali Wystawowej Auditorium Maximum UJ w Krakowie. Więcej informacji...

Misja projektu

W ramach projektu "Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC - EuroHPC PL" budowana jest specjalistyczna infrastruktura ogólnego przeznaczenia na potrzeby obliczeń wielkoskalowych, która umożliwi podejmowanie wyzwań badawczych w kluczowych z punktu widzenia polskiego społeczeństwa, środowiska naukowego i gospodarki obszarach.

Infrastruktura ta czerpie z najnowocześniejszych technologii w zakresie HPC, wypracowanych w ramach wspólnego przedsięwzięcia EuroHPC (EuroHPC JU), tj. europejskiego systemu superkomputerów klasy eksaskalowej, zbudowanych w oparciu o technologie rozwijane w Europie.

Przeprowadzane na tej infrastrukturze obliczenia w wielkiej skali, obejmujące m.in. symulacje, analizy dużych zbiorów danych naukowych i zaawansowane wizualizacje, wpisują się bezpośrednio w ramy przedsięwzięcia EuroHPC JU.

Budowa i udostępnienie zasobów obliczeniowych w ramach EuroHPC PL znacząco wpłynie na zwiększenie zakresu i jakości badań naukowych w Polsce.

Specjalistyczna infrastruktura zostanie dostarczona:

Cele szczegółowe

1.

Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury, w szczególności zasobów superkomputerów, specjalizowanych akceleratorów i usług laboratoriów na potrzeby środowiska akademickiego, podmiotów gospodarki i społeczeństwa.

2.

Ułatwienie prowadzenia prac B+R dzięki efektywnemu wykorzystaniu hybrydowych zasobów obliczeniowych, w szczególności architektury obliczeń neuromorficznych i komputerów kwantowych w nauce i gospodarce, wspomagających obliczenia superkomputerów.

3.

Wdrożenie nowoczesnych metod w zakresie medycyny spersonalizowanej, w szczególności systemów wspierania decyzji klinicznych oraz spersonalizowanej radioterapii, wykorzystujących nowoczesne architektury obliczeniowe.

4.

Zwiększone urynkowienie wyników działalności badawczo-rozwojowej – świadczenie usług na rzecz przedsiębiorstw, realizacja badań kontraktowych, które odbywają się na zasadach rynkowych, zapewnienie możliwości wykorzystania infrastruktury w pełnym zakresie do prowadzenia działalności gospodarczej.

5.

Zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw oraz rozwoju technologicznego i innowacji w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

6.

Rozszerzenie dostępu przedsiębiorstw do zasobów nowoczesnej infrastruktury badawczej – przedsiębiorstwa nie dysponują szeroko rozwiniętym zapleczem naukowo-badawczym, w szczególności infrastrukturą obliczeniową, stąd współpracują blisko z niezależnymi ośrodkami naukowymi.

7.

Kompleksowe wsparcie w zakresie skalowania oprogramowania i jego dostosowania do wymagań superkomputerów eksaskalowych w zakresie wymaganym przez naukowców i przedsiębiorców polskich, a także pomoc w efektywnym skalowaniu podejmowanych problemów badawczych do możliwości technicznych i wymagań eksaskalowych środowisk obliczeniowych.

Geneza projektu EuroHPC PL

Obecnie zainstalowane w Europie petaskalowe zasoby obliczeniowe nie są wystarczające do rozwiązywania największych problemów badawczych. Mimo podejmowanych w ramach EGI, PRACE, EUDAT czy EOSC działań zasoby te są rozproszone, co prowadzi do nieefektywnego wykorzystania i jedynie częściowej wymiany wiedzy eksperckiej. Co więcej, mimo rozwoju technologii skala zasobów potrzebnych do osiągnięcia zrównoważonej eksaskalowej (1018 operacji obliczeń na sekundę) infrastruktury i ekosystemów komputerów dużej mocy przekracza obecne możliwości inwestowania rządów krajowych. Żadne państwo członkowskie nie posiada środków finansowych potrzebnych do osiągnięcia potencjału do obliczeń eksaskalowych ani do opracowania, nabycia i eksploatacji niezbędnego eksaskalowego ekosystemu HPC (High Performance Computing) indywidualnie, w konkurencyjnych ramach czasowych, w porównaniu z USA, Chinami i Japonią.

W odpowiedzi na te europejskie wyzwania siedem państw członkowskich (Francja, Hiszpania, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Portugalia i Włochy) podpisało deklarację w sprawie EuroHPC w dniu 23 marca 2017 r. Celem wyznaczonym przez Unię Europejską jest osiągnięcie do roku 2023 eksaskalowej mocy obliczeniowej. Wzrost mocy obliczeniowej powyżej granic eksaskali obejmowałby technologie ponadeksaskalowe – komputery kwantowe.

Polska dołączyła do EuroHPC w maju 2018 r. Wspólne przedsięwzięcie EuroHPC (EuroHPC Joint Undertaking) grupuje aktywności HPC w ramach dwóch filarów. Pierwszy dedykowany jest pozyskaniu dla badaczy środowiska akademickiego i przemysłu superkomputerów petaskalowych i przedeksaskalowych. Drugi filar to szeroko zakrojony plan prac badawczych i innowacji mający na celu dostosowanie problemów badawczych i oprogramowania do możliwości maszyn, planowanych i przyszłych superkomputerów EuroHPC.

Projekt EuroHPC PL jest polskim elementem infrastruktury EuroHPC JU.

Korzyści dla nauki i biznesu

Celem projektu jest wzrost jakości polskiej nauki oraz innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego sektora naukowo-badawczego oraz zdolności do podejmowania współpracy z sektorem biznesu w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.
W szczególności aktywność projektu skoncentrowana jest na budowie infrastruktury badawczej w obszarze wielkoskalowych symulacji komputerowych i analizy danych z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury superkomputerowej wspomaganej specjalizowanymi akceleratorami oraz budowie laboratoriów badawczych z najnowszym zapleczem infrastrukturalnym.

Cała infrastruktura projektu EuroHPC PL będzie dostępna zarówno dla naukowców jak i przedsiębiorców, dzięki czemu należy spodziewać się zarówno wzrostu jakości polskiej nauki jak i innowacyjności polskich przedsiębiorstw.